Om Heidi Rose, cand.psych.

heidiAutoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog 2002-2023.
Pga. alder tager jeg ikke i mod nye klienter eller arbejdsopgaver.

Som specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi har jeg især arbejdet med børn, unge og deres forældre. Derudover arbejdede jeg med ledelse, supervision og organisationsudvikling på behandlingshjem for børn og unge, miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner og opholdssteder samt krisecentre. Jeg har ledelses-, konsulent-, undervisnings- og planlægningsopgaver på miljøterapeutuddannelser, på uddannelse for psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge samt på kursus i spædbarnsobservation.

I min praksis så jeg både børn, unge, voksne, familier, forældre og par.

Jeg er underlagt tavshedspligt og de etiske principper for nordiske psykologer.