Heidi Rose, cand.psych.

Autoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykolog Forening

Oversigt:
CV
Uddannelse
Internationale konferencer
Samarbejdspartnere og medlemskaber
Publikationer

CV:

2002 – 2023
Privatpraktiserende psykolog.
Psykoterapi, supervision, undervisning, konsultation, projektledelse, organisationsudvikling.

2012 – 2018
Medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn, Dansk Psykologforening

1995 – 2018
Ansvarlig for og underviser på DSPBU’s kursus i spædbarnsobservation. Medlem af uddannelsesudvalget, DSPBU.

2012 – 2014
VISO-specialist, Socialstyrelsen: vedr. udsatte og handicappede børn og unge, deres forældre og samarbejdet mellem forældre, sagsbehandler/kommune, skole, daginstitution, praktiserende læge og børne- og ungdomspsykiatrien.

2000 – 2008
Formand for uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi (DSPBU).

Uddannelse af børne- og ungeterapeuter (postgraduat uddannelse for autoriserede psykologer samt læger i gang med specialisering i børne- og ungdomspsykiatri).

1999 – 2022
Direktør, SEDAC. SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse og organisationsudvikling for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse.

1998 – 2010
Censor på psykologiuddannelserne på Københavns, Aarhus, RUC, Aalborg og Syddansk universiteter.

1996 – 2002
Ledende psykolog og stedfortræder for forstander, Behandlingshjemmet Stutgården.

1993 – 1996
Kursusleder Socialpædagogisk Højskole og Nebs Møllegård: Særligt tilrettelagt videreuddannelse i miljøterapi.

1989 – 1995
Psykolog, Behandlingshjemmet Nebs Møllegård.

1985 – 1989
Psykolog, socialforvaltning Ballerup Kommune – arbejde med børn, unge og familier.

Uddannelse
2002 – Specialist og supervisor i børnepsykologi, Dansk Psykolog Forening.

1996 – Specialist og supervisor i psykoterapi for børn, unge og voksne, Dansk Psykolog Forening.

1994 – Autoriseret psykolog, Psykolognævnet, Socialministeriet.

1985 – Cand.psych., Københavns Universitet.

1980 – Bifag i pædagogik, Københavns Universitet.

Internationale konferencer

• Tavistock, London: Teachers of Infant Observation
• European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector: Child and Adolescent Section og All Sections
• International Society for the Psychoanalytic Study of Organisations.

Foredrag på international konference, EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) – Stockholm 2003: Does the Danish Society for Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents’ training program provide possibilities for psychotherapists’ development and change?
PDF in English

Samarbejdspartnere og medlemskaber

Dansk Psykolog Forening
www.dp.dk

DSPBU – Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge
www.dspbu.dk

EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
www.efpp.org

FPAP – Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Terapier i Danmark
www.fpap.dk

GAS – Gruppeanalytisk Selskab
www.gruppeanalytiskselskab.dk

IGA – Institut for Gruppeanalyse
www.iga-kbh.dk

ISPSO – International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations
www.ispso.org

NAPSO – Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteoretisk Organisationspsykologi
www.napso.dk

OPUS – Organisation for Promoting Understanding of Society
www.opus.org.uk

SEDAC

SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse og organisationsudvikling for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse.
www.sedac.dk

Teachers of infant observation, international conference.
tavistockandportman.uk

Publikationer:

Kornerup, H. og Rose, H. (1995), Videreuddannelse i Miljøterapi, i Nordisk Psykologi.

Rose, H. (1998/1999), Miljøterapi her og nu, i Matrix.

Rose, H. (1999), Overvejelser om supervision af miljøterapeuter, i Kornerup (red.). Børn på Behandlingshjem 1999. Lejre, Forlaget Perikon og Behandlingshjemmet Nebs Møllegård.

Rose, H. (1999), Individuel psykoterapi i en miljøterapeutisk ramme, i Kornerup (red.). Børn på Behandlingshjem 1999. Lejre, Forlaget Perikon og Behandlingshjemmet Nebs Møllegård.

Fatum, M. & Rose, H. (2002), Evalueringsrapport til Socialministeriet: Kvalitetsudviklingsprojekt Stutgården 1997 – 2001.

Rose, H. (2002), Giver DSPBUs uddannelse mulighed for, at psykoterapeuter udvikler og forandrer sig? i Matrix s. 59.

matrix-2002_nr-1.pdf

Grünbaum, L. & Rose, H. (2004), Vi er bagefter: Myter om psykoterapi med børn og unge, i Psykolog Nyt 11-2004.

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11946.pdf

Rose, H. (2009), Overvejelser om supervision af miljøterapeuter. Matrix s. 118.

matrix_2009_1.pdf

Rose. H. (2009), Forældrearbejde og forældresamarbejde som en del af det miljøterapeutiske arbejde med børn og unge, i Matrix s. 64.

matrix_2009_1.pdf

Rose, H. (2009), Supervision of milieu-therapists, i Kornerup (red.), Milieu-therapy with Children, Karnac Books, London.

PDF in English

Rose. H. (2009), Work with parents and cooperation with parents as part of the milieu-therapeutic work with children and adolescents, i Kornerup (red.), Milieu-therapy with Children, Karnac Books, London.

PDF in English